arkus@roweryskutery.olsztyn.pl
89 534 40 06

sklep stacjonarny OLSZTYN ul. PIŁSUDSKIEGO 83A
» Regulamin

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo
  Handlowo-Usługowe ARKUS
  Krystyna Symołon
  Al. Piłsudskiego 83A
  10-449 Olsztyn
  REGON: 510640147
  NIP: 739-212-23-21
 • E-mail:arkus@roweryskutery.olsztyn.pl
 • Telefon89 534 40 06
 • Gadu Gadu52122466
 • Godziny działania sklepuSalon rowerowy otwarty: Poniedziałek - piątek: 9 - 18 Sobota: 9 - 15

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowymwww.roweryskutery.olsztyn.pl , a jego postanowienia służą zapewnieniu praw Kupującego jako Konsumenta i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych przez Konsumentów. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest firma:

PHU ARKUS
KRYSTYNA SYMOŁON
Al.Piłsudskiego 83A
10-449 Olsztyn
NIP 7392122321,
REGON 510640147


 

Konsument może kontaktować się ze Sklepem internetowym za pomocą pocztyelektronicznej: arkus@roweryskutery.olsztyn.plorazarkus48@wp.pl oraz telefonicznie pod numerem (89)5344006.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące prezentowanych produktów były zgodne z danymi katalogowymi producentów jednak  zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.

 

Ceny i oferta

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową rowerów  , motorów , skuterów, sprzętu fitness, zabawek, ogumienia, części oraz akcesoriów.
Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.
Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji do czasu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Wszystkie ceny na stronie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki . Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami oraz opłata za usługi pocztowe związane z dostawą przesyłki podana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego, na której dokonywany jest zakup towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.
W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.

 

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem:

Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podać prawdziwe dane teleadresowe - jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep internetowy po otrzymaniu zamówieniu przystępuje do jego weryfikacji a następnie informuje Klienta, najpóźniej w terminie 5 pełnych dni roboczych od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sklep internetowy informuje Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym o przyczynach, z powodu których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta przedstawionych przez Sklep warunków realizacji zamówienia jest jednoznaczny także z anulowaniem pierwotnego zamówienia złożonego przez Klienta.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów na stronach w każdym momencie odzwierciedlała stan faktyczny. Jednak z powodu sezonowości asortymentu i dużej dynamiki sprzedaży nie jest to zawsze możliwe. Ewentualna niedostępność towaru, który podczas składania zamówienia był dostępny, może mieć miejsce gdy zamawiany towar został wyprzedany z magazynów w okresie pomiędzy aktualizacjami informacji o jego dostępności. Dostępny podczas zamówienia towar w magazynie sklepu może okazać się niedostępny, gdy w krótkim czasie wpłynie więcej zamówień niż aktualny stan magazynowy. W takim przypadku zamówienia są realizowane wg kolejności ich wpływania.
W przypadku chwilowego braku towaru pracownik sklepu informuje Klienta o możliwości indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia lub skorzystania w zamian z innej oferty produktowej.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji zaproponowanej przez Sklep internetowy (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) ,a jeżeli nie zgadza się na realizację zamówienia na zaproponowanych przez Sklep internetowy warunkach-wówczas jest to jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.
Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są według kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już zrealizowane.
Zamówione towary zostaną  doręczone w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia. Koszty dostarczenia Klientowi zamówionych przez niego produktów obciążają Klienta.
Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, przy czym przesyłka zostanie wysłana nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy czym Sklep internetowy podejmuje wszelkie starania, aby wysyłka została nadana następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia

 

 

Wysyłka i zapłata

Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób:

 • przedpłata na konto (wszystkie produkty)
 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki (nie dotyczy skuterów i motorów)
Wybór należy do kupującego (następuje to podczas składania zamówienia).
Za zamówiony towar konsument zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, jeżeli sprzedaż dokonywana jest w trybie przedpłaty. Za datę zapłaty w takim wypadku uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego (przelew bankowy).
W przypadku przedpłaty na konto zamówienie zostaje skierowane do realizacji w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu internetowego.
Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę świadczącą na rzecz sklepu usługi polegające na dostarczaniu przesyłek, chyba że strony postanowią inaczej.
Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Koszt wysyłki uwidoczniony jest na stronie Sklepu internetowego i jest zgodny z cenami firm świadczących usługi przewozowe.
Do każdego sprzedanego towaru dołączana jest faktura VAT  jako dowód zakupu w sklepie internetowym oraz karta gwarancyjna.
Ważne jest, aby Klient podczas odbierania towaru zwrócił szczególną uwagę na jego stan. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się aby jej nie przyjmować bądź sporządzić obligatoryjnie protokół w obecności pracownika firmy spedycyjnej. W takim przypadku Klient winien skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego, informując o odmowie podjęcia uszkodzonej przesyłki bądź o sporządzeniu protokołu uszkodzeń w obecności pracownika firmy spedycyjnej.
Sklep internetowy po zbadaniu szkody w przewozie stosownie do okoliczności wyśle ponownie zamówiony produkt lub wymieni uszkodzony towar.
Jeśli powyższe będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

 

Reklamacje

Sklep internetowy zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towar bez wad. Konsumentowi przysługuje prawo reklamacji zakupionego towaru z powodu ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej (rękojmia za wady) .Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
Reklamacje można zgłaszać:pisemnie-na adres PHU ARKUS Al.Piłsudskiego 83A 10-449 Olsztyn lub mailem na adres
arkus@roweryskutery.olsztyn.plalboarkus48@wp.pl .W reklamacji należy opisać wadę towaru i w miarę możliwości przesłać zdjęcia. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie
.  

Zwrot towaru

Konsument ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów , z wyjątkiem kosztów :
  a) jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez ten sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy ponosi on koszty przesyłki towaru do siedziby Sklepu internetowego.
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 10 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest:
a) towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta   lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z poniższego formularza, nie jest to jednak obowiązkowe:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ADRESAT: PHU ARKUS KRYSTYNA SYMOŁON Al.Piłsudskiego 83A 10-449 Olsztyn

 

Ja/My(*) ….................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)........................................................................................................................................

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ….......................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data ….....................................................................................................................................

 

ZWROT PROSZĘ PRZELAĆ NA KONTO: _____________________________ (nr konta).

_______________

PODPIS i DATA

 

- niepotrzebne skreślić.

 

Gwarancje

Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.
Treść gwarancji i obowiązki gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.

 

Ochrona danych osobowych

Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Każdy klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia.
Dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do wysyłania zamówionego towaru, nie są i nie będą w żaden sposób obrabiane, udostępniane lub wykorzystywane do działań marketingowych.

 
Przejdź do strony głównej
Romet
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2017